Jsme skupina přátel podobně smýšlejících, kteří ctí etiku, estetiku, respekt a nelze nám ani upřít smysl pro humor, což dokazuje fakt, že jsme se jednoho pro nás významného data 12. 12. 2020 rozhodli založit spolek. Chvilku to trvalo, ale oficiálně byl 3. 3. 2021   zapsán TRIANGL Libčice, který je otevřen každému, komu není život v našem městě lhostejný a kdo je ochoten udělat něco pro to, aby tu bylo lépe, vše fungovalo, jak má, aby nedocházelo ke zbytečným nesrovnalostem a aby tu byla větší legrace. Třeba i v politice.

Triangl nabízí:
*  Prostor místním podnikatelům, aby jeho prostřednictvím prezentovali svou práci.

Triangl podporuje:
* Různé kulturní a sportovní akce ve městě
* Veřejnou sbírku na zvon Evangelista
* Provoz komunitního centra Na faře

Triangl pořádá/spolupořádá:
* Hudební festivaly
* Výstavy
* Rozhovory se zajímavými lidmi
* Přednášky a besedy

Triangl informuje:
* O kulturních a sportovních akcích v okolních obcích

Triangl aspiruje:
* Na účast v komunálních volbách