Volby 2022

Úvod   |   Kandidátka  a  programové desatero   |   Program

Milí spoluobčané,

vstupujeme do místní komunální politiky poprvé, ale rozhodně nejsme úplnými nováčky. Někteří naši kolegové a kolegyně mají zkušenosti s vedením města jako zastupitelé, členové rady, výborů i komisí. Jsou ale mezi námi i zcela nové tváře, které nabízejí změnu a neotřelý pohled, resp. nadhled, který je při rozvoji a realizaci nových projektů velmi cenný. Zároveň prohlašujeme, že nejsme závislí na jakékoli místní politické straně nebo spolku.

Jsme spolek kandidátů bez politické příslušnosti, jak je nutno psát na kandidátní listinu, kterou jsme sestavili z lidí, jež určitě znáte jako své spolužáky, kamarády, sousedy, nebo rodiče dětí, které se potkávají s těmi vašimi v místních školách nebo na hřištích.

Právě tato blízkost, zájem o život v našem městě a jeho prosperita, je motivací spolku TRIANGL kandidovat do zastupitelstva a pokusit se o realizaci svého programu, případně podpořit program, na kterém se celé nové zastupitelstvo shodne.

Víme, co to obnáší být zastupitelem, věnovat svůj volný čas věcem veřejným, nést zodpovědnost za své rozhodování a současně čelit veřejné kritice, která bývá občas nemilosrdná, mnohdy plynoucí z nedostatku informací.

Věříme v otevřenou a upřímnou komunikaci, vstřícnost a spolupráci na společném díle, jehož cílem je naše město, které si, ač v těsném sousedství velkoměsta, udrželo známky klidného venkova. To však neznamená, že si nenárokuje všechny atributy pohodlného a moderního města s dobrou občanskou vybaveností.

Náš program nabízí návrhy, náměty a vize, kterými by se v budoucnu naše město mohlo zabývat. Pokud vás něčím zaujal a získali jsme vaši důvěru, že to myslíme vážně a že chceme pracovat „tady a teď“ pro město, kde bydlíme a které máme rádi, tak volte č. 3, za což vám předem velmi děkujeme.

Kandidátka

Programové desatero pro období 2022–2026

Spolek TRIANGL Libčice vstupuje do komunální politiky jako nový, zcela nezávislý subjekt, který nabízí nadcházejícímu zastupitelstvu některé návrhy, které úplně nekorespondují s dosavadními plány města. To však neznamená, že chce bořit to, co se zde za poslední volební období připravovalo, ale předkládá alternativu a nový pohled na realizaci některých investic s maximálním využitím EU a regionálních dotací ČR:

1) Lékařský dům a lékárna
2) Stavba městských bytů a zdravotně sociálního zařízení
3) Rozšíření kapacity MŠ a ZŠ
4) Parkování ve městě
5) Sportovní hala a revitalizace koupaliště
6) Rekonstrukce sokolovny a sportovišť
7) Úprava a rozšíření dětských hřišť
8) Turistická stezka Z háje do háje
9) Vzdělávací kurzy a přednášky pro seniory
10) Prezentace města

Náš program podrobněji

1) Lékařský dům a lékárna

Na náměstí Svobody navrhujeme namísto komunitního centra vybudovat pro občany potřebnější Lékařský dům, kde by byla lékárna, ordinace zubaře, gynekologa, případně ortopeda, kardiologa či rehabilitace, které by byly otevřené dle potřeb a počtu pacientů.

2) Stavba městských bytů a zdravotně sociálního zařízení

Jsme pro využití dotačně úvěrových programů pro obce na výstavbu městských sociálních a dostupných bytů, jejichž nedostatek se projevuje v návaznosti na zvyšující se počet obyvatel ve městě a zhoršující se životní podmínky sociálně slabších. Město zároveň potřebuje disponovat ubytováním při náboru učitelů, lékařů a jiných důležitých profesí. Současně podporujeme dlouho připravovanou stavbu zdravotně sociálního zařízení společnosti RHG.

3) Rozšíření kapacity MŠ a ZŠ

Podpoříme rozšíření škol, které jsou s přibývajícím počtem obyvatel téměř na hranici své kapacity.

4) Parkování ve městě

Navrhujeme vybudovat před MŠ parkování se záborem části předzahrádky, nebo zeleného pruhu mezi silnicí a chodníkem a parkovací zálivy před soukromými domy.

5) Sportovní hala a revitalizace koupaliště

Stavba sportovní haly v areálu Sokola je zatím ve fázi příprav, které narážejí na řadu realizačních nevýhod. Proto bychom rádi znovu otevřeli dříve zavrhnutou myšlenku, postavit městskou multifunkční halu v areálu koupaliště, a to současně vybavit tak, aby bylo celoročně využívané k různým sportům uvnitř i venku.

6) Rekonstrukce staré sokolovny a venkovních sportovišť

Souhlasíme, aby město nadále podporovalo libčický Sokol a pomohlo zrekonstruovat sokolovnu tak, aby plně vyhovovala tělovýchově ZŠ, všestrannosti a kondičnímu cvičení. Navrhujeme, aby volné prostranství bylo upraveno pro atletiku, parkour a jiné volnočasové aktivity, včetně možnosti konání městských kulturních akcí, jako jsou open-air koncerty, masopust, trhy atd.

7) Úprava a rozšíření dětských hřišť

Ve městě je několik pěkných hřišť pro nejmenší, ale chybí zde prostor pro volnočasové vyžití mládeže, k čemuž by mělo, kromě areálu Sokola, koupaliště a AFK, sloužit i hřiště na Staré Sahaře, které volá po rekonstrukci a vhodném vybavení.

8) Turistická stezka Z háje do háje

Ve spolupráci s Českými lesy, soukromými subjekty a myslivci bychom chtěli nechat vyznačit naučnou stezku z Chýnovského háje úvozovou cestou do Libčického háje, dolů k řece a přes náplavku zpět do města. Stezka by byla opatřena informativními, případně interaktivními cedulemi.

9) Vzdělávací kurzy a přednášky pro seniory

Plánujeme uspořádat pro naše seniory sérii kurzů a přednášek, které by jim pomohly zorientovat se v rychle se rozvíjejícím virtuálním světě. Chceme zájemce naučit ovládat chytré telefony, bránit se nabídkám vynalézavých „šmejdů“ a vysvětlit jim, co je to kritické myšlení a proč se vyplácí být opatrní jak ve virtuálním, tak i v reálném světě.

10) Prezentace města

Navrhujeme obnovit značení vjezdu/výjezdu z města, doplnit směrovky ulic, podniků a služeb, vyrobit turistickou známku, aktualizovat orientační plán města, publikovat knihu o našem městě a zavést TV Libčice.