RHG „Klidné místo Libčice nad Vltavou“

Rozhovor s PhDr. Vladimírem Matouškem, jednatelem firmy RHG, která provozuje nemocnice v Roztokách a v Kralupech nad Vltavou.

V letošním roce se dožíváme 10. výročí vaší dosud marné snahy postavit zdravotně sociální zařízení na pozemku, známém u nás jako „seřadiště“, který vaše firma zakoupila v r. 2013. Mohl byste blíže popsat a připomenout nám, o jaké zařízení se jedná?
Jak je uvedeno v dokumentaci, jedná se o polyfunkční stavbu občanské vybavenosti. V nadzemních podlažích budou situována dvě oddělení LDN, tedy zdravotnické zařízení, a dále ubytování vhodné pro seniory. V nejvyšším patře se uvažuje s ubytováním pro personál nemocnice. Na každém patře, s výjimkou čtvrtého, budou společné prostory pro klienty.

Plánujete tam mít i prostor pro ordinace lékařů a lékárnu?
Ano, v přízemí jsou navrženy dvě ordinace lékařů. Pokud bude zájem, prostor pro lékárnu je rovněž připraven.

To zní skvěle, takže se ptám, proč už to nestojí a v jakém stádiu přípravy se projekt nachází dnes?
V roce 2021 bylo vydáno kladné uzemní rozhodnutí a nic by nebránilo pokračovat v další práci,  kdyby se, přes  stavebním úřadem přijaté, vypořádané  a veřejně přístupné připomínky paní Peleškové, Králové, manželů Novotných a pánů Flégla a Kaňky,  do procesu nevložil jeden z jmenovaných a nezažaloval prostřednictvím advokáta JUDr. Pavla Sedláčka  Krajský úřad   Středočeského kraje, odbor územního plánovaní a stavebního úřadu  a nežádal zrušení jeho rozhodnutí.

S jakými námitkami jste se museli vypořádat?
Námitek, co podávali zejména sousedé bydlící v blízkosti navrhované stavby, byla celá řada, přičemž z našeho pohledu se jednalo především o záminky, jak zmařit náš záměr.

Můžete být konkrétnější, prosím?
Zmiňován byl například nesoulad s územním plánem, námitka, že se stavební úřad nevypořádal s připomínkami stěžovatelů, že je stavba nevhodně umístěna, že se neúměrně zvýší hluk a doprava, že se sníží tržní hodnota okolních domů, že budou sousední domy zastíněny, že se jedná o skrytou bytovou výstavbu atd.

Ten nesmysl, že z toho chcete udělat byty, jsem také slyšela.
Developerská činnost není rozhodně naším předmětem podnikání, což myslím není tak těžké zjistit. Potřebujeme prostory pro rozšíření a zkvalitnění poskytovaných zdravotních služeb. Libčice nad Vltavou jsou pro to vhodným místem.

Nemáte náhodou v podmínkách kupní smlouvy závazek, že musíte postavit občanskou vybavenost?
Samozřejmě, že ano. A přesně s tím záměrem jsme pozemek kupovali.

Pokud si pamatuji, tak jste plánovali stavbu dokončit do pěti let. Co pro vás znamená dnes již stoprocentní zdržení?
Zvýšení nákladů zhruba na dvojnásobek, možná i více. V korunách tedy minimálně o 120 milionů korun, o promarněném čase ani nemluvě.

Všimla jsem si, že vedle hlavní budovy kralupské nemocnice stavíte něco nového. Co to bude, až to bude?
Zdržení v libčickém projektu nás vedlo k přesměrování našich sil a prostředků do Kralup, kde starou nevyhovující postranní budovu rozšíříme a o jedno patro zvýšíme. Získáme tak prostory pro nové rehabilitační pracoviště, které je v současnosti dost stísněné, a celé nové patro pro ambulantní provoz. V hlavní budově si tak uvolníme vnitřní prostory, které hodláme rekonstruovat. Lůžková část bude postupně zkvalitňována na v současné době nejlepší úroveň, která je plánovaná v Libčicích.

Bojím se zeptat, zda vás ty libčické obstrukce neotrávily natolik, že byste na ten projekt s krásným názvem „Klidné místo Libčice nad Vltavou“ rezignovali?
To ne, jsme trpěliví a věříme, že se dříve, či později, náš záměr v Libčicích podaří uskutečnit.

Dobře tedy, jak to vidíte dál?
Vyčkat rozhodnutí soudu, jak se postaví k napadenému verdiktu krajského stavebního úřadu. Poté nás čeká další administrativní anabáze, než se začne skutečně stavět.

Věřím, že soud brzy zaujme k věci rozumné stanovisko a nebude blokovat vznik nového zdravotně sociálního zařízení, kterých je v naší zemi chronický nedostatek. A zároveň věřím, že nové vedení našeho města váš projekt podpoří, neboť přesně to má ve svém volebním programu – cituji: „Podpoříme rozvoj kvalitních a dostupných zdravotních a sociálních služeb.“

Hannah Bartíková
šéfredaktorka magazínu TRIANGL Libčice

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Prosím, vyplňte toto pole.
Prosím, vyplňte toto pole.
Zadejte prosím platnou e-mailovou adresu.