Říjnové volby do městského zastupitelstva přinesly zásadní změny ve vedení města, kterému členové spolku TRIANGL Libčice nepřejí nic jiného, než úspěch, neboť i naši dva zastupitelé Günter Bittengel a Josef Rous zasedli do zastupitelských křesel.  Tak, jak voliči rozhodli, jsou součástí menšinové části zastupitelstva, tedy opozice, a tuto svou roli budou vykonávat tak, jak jim zákon a osobní morální hodnoty umožní. Přesněji  řečeno, v zájmu občanů našeho  města,  v mezích zákonů i  městských vyhlášek.

Svou nebývalou vstřícnost prokázali všichni opoziční zastupitelé už  19. 10. 2022 na prvním, tzv. ustavujícím zastupitelstvu, kde z důvodů nemoci neměla koalice LOS/ODS dostatek hlasů na to, aby bylo nové vedení města počínaje starostkou, dvěma místostarosty, radou a výbory schváleno.

Navzdory tomu, že opoziční zastupitelé nesouhlasí  se zvyšováním nákladů na rozšiřující se  vedení města  jmenováním dvou místostarostů, namísto řadu let dostačujícího jednoho,  nesouhlasí ani se zavedením nového  sedmičlenného výboru, který se v minulém volebním období neosvědčil a byl zrušen,  ani se jmenováním některých členů výborů, rozhodli se neblokovat toto jednání a svým jedním hlasem „pro“ nechali schválit navrhované vedení města, včetně rady a výborů.

Tento vstřícný postup opozičních zastupitelů byl novým vedením města oceněn kladně, ale je potřeba říci, že to neznamená, že v Libčicích vznikla slabá opozice, která slepě odsouhlasí, co jí bude předloženo. Opak je pravdou.  V zastupitelstvu zasedla  konstruktivní opozice složená ze silných osobností a zkušených politiků, z nichž někteří velmi dobře znají a ovládají to, co se nové vedení města  bude teprve učit. A že to nebude mít snadné, naznačuje už několik výpovědí důležitých zaměstnanců státní správy města,  jako je uvolněná funkce tajemníka a vedoucího pečovatelské služby, stejně tak dvou pracovníků oddělení správy majetku.

Členové spolku  TRIANGL  Libčice rozhodně netrpí pocitem volební porážky, považují své dva mandáty v zastupitelstvu za  úspěch a děkují voličům za jejich důvěru, kterou nehodlají zklamat. Nikdy se nezpronevěří deklarovaným zásadám ve svém volebním programu a hodlají na dobrých věcech spolupracovat a podpořit je, stejně tak jako bránit město a jejich občany před případnými chybnými rozhodnutími.

Hannah Bartíková                                                                                                               

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Prosím, vyplňte toto pole.
Prosím, vyplňte toto pole.
Zadejte prosím platnou e-mailovou adresu.