Již 20 let rezonuje v našem městě nejdříve sen, později neuskutečněný záměr, ale dnes již vážná potřeba a realita. Ano, řeč je o nové sportovní hale, kterou Sokol ve spolupráci s městem plánuje postavit na pozemku vedle současné sokolovny. Jak složitě se vedení Sokola dopracovalo k současnému stavu, kdy se připravují důležité dokumenty, včetně projektů a majetkových smluv, se dozvíte ze souvislého vyprávění bývalého házenkáře, pamětníka a dlouholetého starosty TJ Sokol pana Josefa Nováčka, který se významně podílí na přípravách stavby sportovní haly, jež se v budoucnu stane důležitým centrem sportů nejen pro naše město, ale předpokládáme, že i pro okolní obce.

První myšlenka postavit v našem městě sportovní halu vznikla již v roce 2001, kdy jsme obdrželi od České obce sokolské dotaci na zpracování studie, která zahrnovala rekonstrukci stávající sokolovny, novou hrací plochu pro házenou, sportovní halu s ubytovací kapacitou, nové házenkářské hřiště s umělým povrchem, rekonstrukci tenisových kurtů a zastřešení jednoho kurtu nafukovací halou. Velkolepý plán, ale museli jsme z něj slevit a zaměřit se s ohledem na omezené finance jen na to nejdůležitější. Za významné pomoci ČOS jsme získali od ministerstva financí dotaci 7,5 milionu korun s podmínkou spoluúčasti 2 milionů korun a dodržení přísných dotačních pravidel. To už mluvíme o letech 2006-2007, kdy jsme vybudovali současné házenkářské hřiště s umělým povrchem a provedli celkovou rekonstrukci sokolovny. Velmi nám v té době pomohlo tehdejší vedení města se zajištěním úvěru na spoluúčast.

Na novou halu to nestačilo, ale radovali jsme se z krásného povrchu pro házenou. Ne dlouho. Kvalitní výkon našich hráčů a jejich postup do 2. ligy nám totiž přinesl nový problém. 2. liga se od r. 2004 hraje jen v halách. Na jedné straně radost z úspěchu, na druhé straně nové hřiště, které pro 2. ligu nevyhovuje. A tak naši házenkáři začali dojíždět do okolních obcí, což se děje dodnes. Důvěrně znají sportovní haly ve Stochově, Hostivici, v Ruzyni i Chýni.

Dlouho se nám nedařilo „přitáhnout“ k házené, která má v našem městě již bez 4 let stoletou historii, děti a mládež. Ve spolupráci s místní školou se nám to před třemi lety povedlo. Členská základna se nám rozrostla nejen díky házené na současných 303 členů. Házenkářské hřiště s umělým povrchem konečně ožilo. Je pravidelně zaplněno malými házenkáři a využívají jej i oddíly všestrannosti.

Konečně bychom mohli být spokojeni, ale opět se nám snoubí radost se starostí, a to je nedostatek cvičebního prostoru v sokolovně, která slouží nejen našim 8 oddílům, ale i ZŠ, Malině, seniorům, fotbalistům, hasičům a badmintonistům. V r. 2015 jsme se vrátili k původnímu záměru postavit v areálu TJ Sokol novou sportovní halu, ale opět z toho sešlo. V následujícím roce došlo ke jmenování nového ministra MŠMT, dotační program se změnil a my jsme se opět ocitli na samém začátku.

Bylo nám jasné, že v tom nemůžeme zůstat sami. Inspirováni sokolskými jednotami v obcích a městech, které již své nové haly postavily za vydatné pomoci svých zastupitelstev, jsme udělali totéž. Požádali jsme o spolupráci vedení našeho města, a úspěšně. Nechceme čtenáře unavovat detailním popisem desítek jednání, hledání vhodného dodavatele, dlouhé hodiny diskusí nad potřebami, přepočítávání financí a smiřování se s kompromisy. Nevzdali jsme se a v letech 2017-2018 jsme měli studii, kterou jsme předložili oddílům TJ Sokol k připomínkám. Na jejich základě došlo k úpravám tak, aby hala vyhovovala potřebám všech sportovců a většině organizací ve městě.

V r. 2020 jsme předložili radě města, zastupitelstvu i veřejnosti konečnou studii. A to už jsme v současnosti. Podali jsme žádost o územní řízení a připravujeme další nutné materiály, jejichž výčet by významně prodloužil tento článek. Zpracováváme žádosti na ČOS, kde máme podporu, v jednání je smlouva na převod sokolského majetku na město a smlouva o další spolupráci TJ Sokol s městem.

Každý stavitel či investor vám řekne, že přípravné práce jsou mnohdy složitější, než stavba samotná. Jsme rádi, že jsme vás mohli stručně seznámit s tím, že vedení TJ Sokol nezahálí a že se intenzivně snažíme uskutečnit dlouho odkládané přání mít v Libčicích moderní sportovní halu. Věříme, že se nám to v současných příznivých podmínkách dobré spolupráce podaří.

Závěrem bychom chtěli za TJ Sokol poděkovat všem zastupitelům města za vstřícnost, podporu a jednomyslné schválení finančních prostředků na projektovou dokumentaci. Chápeme to jako jednoznačný souhlas s tím, že sportovní hala v Libčicích nad Vltavou bude dílem společným a stane se tak významným symbolem široké spolupráce a inspirací pro budoucí generace.

Triangl Libčice se rád připojuje a vznik nové sportovní haly v našem městě bude vždy podporovat. Projekt je na samém začátku, ale má velkou naději na splnění. Realizační tým Sokola s plnou důvěrou a mandátem valné hromady ve složení Josef Nováček, Tomáš Hykeš, Petr Česák a Milan Kiselica, odvedl k dnešnímu dni skvělou práci – dobrovolně, ve svém volném čase a bez nároku na honorář. Pánové, zasloužíte si velký dík a úctu nás všech. Ať se dílo daří.

Josef Nováček a Hannah Bartíková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Prosím, vyplňte toto pole.
Prosím, vyplňte toto pole.
Zadejte prosím platnou e-mailovou adresu.