Co neřídíte sami, řídí jiní za vás


Rozhovor s bývalým panem starostou Ing. Pavlem Bartošem, MBA
(původní znění, v LN 1-2/2023 publikováno ve zkrácené verzi)

Představovat P. Bartoše, který byl téměř čtvrtstoletí nepřehlédnutelným hybatelem věcí veřejných v našem městě, je myslím nadbytečné. Aktivně se podílel na vedení města a ochotně ukrajoval svůj osobní čas, aby se zúčastnil snad všech sportovních, zájmových i kulturních akcí, které se kdy u nás pořádaly. Poslední volby přinesly do jeho života zásadní změnu, a tak se jej ptám, jak se teď má.

Jak vám bylo, když jste se poprvé dozvěděl výsledky zářijových voleb?

Od mládí se zajímám o sport a aktivně hraji šachy. Zažil jsem spoustu větších či menších vítězství i porážek. Nelituji toho, co se stalo, je to vůle lidí a já si z toho pro sebe vyvozuji poučení. Jedna významná etapa mého života skončila a já teď cítím svou prospěšnost jinde.

Přesto je to velká změna, sedět náhle na židli opozičního zastupitele poté, co jste ve stejné místnosti spoustu let zastupitelstvo řídil.

Starosta vykonává službu ostatním občanům, což znamená velkou zodpovědnost a výrazné omezení volného času. Přesto jsem tu práci vykonával se zájmem a rád. Teď, po letech náročné práce, stresu a zodpovědnosti vnímám, že usedám do opoziční lavice zcela uvolněně a mám možnost se na práci pro město zamýšlet a dívat z jiného úhlu.

Během svého starostování jste zažil i dost tvrdou kritiku své práce, nechyběly ani osobní útoky ze strany tehdejší opozice.  Jakou opozicí budete teď vy?

V komunální politice jsem se pohyboval 6 volebních období, tj. 24 let, z toho 16 let jako starosta. A je jasné, že ten, kdo vstoupí do politiky, se musí vyrovnat s nekomfortním prostředím. Já nemám povahu, ani věk na to, abych se choval tak, jako někteří někdejší opozičníci. Budu stále říkat to, co si myslím, budu konstruktivní a budu se snažit, aby má práce vedla k rozvoji města.

Jmenujte 3 své nejvýznamnější úspěchy ve funkci starosty?

Mohl bych tu vyjmenovat významné položky 16 rozpočtů za starostovskou kariéru, ale neudělám to. Nebyla to jenom má práce a povinnost, ale práce kolegů zastupitelů, zaměstnanců úřadu a dalších lidí.

A kdybych přeci jen trvala na odpovědi?
Měl jsem velké štěstí, že jsem byl starostou v relativně stabilní hospodářské situaci státu, obklopen na úřadě inteligentními a pracovitými lidmi, kteří mi umožnili přispět k tomu, aby se lidem v našem městě dobře žilo. Ponechám na občanech, aby s odstupem času naši práci zhodnotili.

Dobře tedy, budeme doufat, že si alespoň starousedlíci budou pamatovat rozblácené chodníky, chátrající školu, ZUŠ, kolonii, malokapacitní školku atd.

Ten seznam by se na tuto stránku nevešel.

Co byste přál našemu městu pod novým vedením?
V Libčicích nad Vltavou žiji s rodinou 41 let a mám naše město moc rád. Přál bych mu pracovité, uvážlivé a prozřetelné zastupitele, protože to je základ  spokojeného a klidného života všech obyvatel  ve městě.

K připomenutí významu 17. listopadu jste nechal na radnici instalovat desku s citátem George Santayany: „Kdo nezná svou minulost, je odsouzen ji opakovat“. Na co by Libčice z dob vašeho působení neměly zapomenout?

Text by se mohl týkat jednotlivce i Libčic, ale ten citát má poněkud vyšší zacílení na Čechy, Evropu i svět. Nechtěl bych lidem neustále připomínat, co jsem kdy pro naše město vykonal. Mění se doba, podmínky komunální  politiky i zájem občanů o věci veřejné. Každý starosta se v daném čase se svým týmem o něco zasloužil a je na lidech, co vidí na jeho práci jako pozitivum, na co by bylo dobré navázat a co by se mělo změnit.

Jak teď žije Pavel Bartoš, který nemusí každé ráno vstávat do práce a být všude přítomen?

Jsem zdráv a mám dostatek času na to, abych dokončil vše, co jsem v minulosti doma zanedbal. Mám krásnou rodinu, radost z dospělých dětí, baví mě trávit čas se svými dvěma vnoučaty, mám  mnoho nepřečtených knih, filmů, které chci zhlédnout, spoustu míst, která chci navštívit a lidí, s nimiž bych rád hovořil. Zkrátka nevím, kam dřív skočit.

Chtěl byste za čtyři roky znovu kandidovat?

Nevstupuji dvakrát t do stejné řeky, nemám žádné ambice se znovu snažit o nejvyšší post v našem městě, ale jsem ochoten předat své zkušenosti mladým a perspektivním zastupitelům, kteří o to budou mít zájem.

Co může vedení města udělat pro lidi v současné krizové době?

Odpovím trochu zeširoka.  Máme vždy takovou vládu, jakou si zasloužíme. Primárně bych si přál, aby současná vláda na úrovni státu udělala celou řadu kroků k tomu, aby umožnila samosprávě operativněji konat a usnadňovat svým občanům život. Doba se změnila, lidem se žije hůře, potýkáme se s neutěšenou hospodářskou situací, stále tu máme covidovou pandemii a k tomu ještě válku na Ukrajině. Následkem toho se potýkáme s vysokou inflací a zdražováním. Naše samospráva se bude muset postarat o spoustu věcí, aby čelila všem nepříjemným dopadům na obyvatele, zejména pak na sociálně slabší a seniory. Toto téma by si zasloužilo mnohem širší diskusi a věřím, že k ní na úrovni všech stupňů vedení města bude docházet.

Změnil se počet přátel Pavla Bartoše – emeritního starosty města?

Nezměnil. Skuteční přátelé zůstali a ti, co se tak z různých důvodů jen tvářili, odpadli.

Na co by po vašem odchodu mělo nové vedení města rozhodně navázat, jinak řečeno, co by byla velká škoda pro město, kdyby se nerealizovalo? 

Jen heslovitě. Územní plán, náplavka, revitalizace náměstí Svobody, sportovní hala, ordinace lékařů, nové kabiny AFK, nové družiny ZŠ, nová školka a sběrný dvůr. Z cizích investic bych uvítal supermarket a stavbu sociálně zdravotního zařízení Dr. Matouška.

Opoziční zastupitelé založili na FB skupinu pod názvem MONITOR Libčice. K čemu by   měl MONITOR sloužit?
I opozice musí být vidět a slyšet. Z toho důvodu vznikl MONITOR coby mediální prostor pro názory a vyjádření opozičních zastupitelů jak na sociálních sítích, tak pravděpodobně i v tištěné podobě.

Tento rozhovor vyjde v prvních LN roku 2023. Máte pro nás nějaké přání?
Samozřejmě, že přeji všem občanům pevné zdraví a štěstí. A jestli mohu přidat i radu, tak se zajímejte o věci veřejné, protože jde o váš život. Co si neřídíte sami, řídí jiní za vás.

Jménem našich čtenářů vám děkuji za radu i přání, které opětuji a dovoluji si přidat i jedno velké poděkování za vše, co jste za posledních 24 let pro naše město vykonal.

Hannah Bartíková
šéfredaktorka magazínu TRIANGL Libčice

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Prosím, vyplňte toto pole.
Prosím, vyplňte toto pole.
Zadejte prosím platnou e-mailovou adresu.